BEZMAKSAS PIEGĀDE PIRKUMIEM VIRS 29 EIRO!

www.carmellecosmetics.com interneta veikala PIRKŠANAS NOSACĪJUMI – DISTANCES LĪGUMS

Sagatavoti un publicēti 2021.gada maijā

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

„Carmelle“ SIA (Reg.: 40203335692; adrese.: Paula Lejiņa iela 3-15, Jelgava, Latvia, LV-3004), turpmāk tekstā saukta par “Carmellecosmetics.com”, nodrošina interneta veikala www.carmellecosmetics.com, turpmāk – “Vietne/ē” pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes politiku, atgriešanas politiku, citiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī ar darbības politiku, kas ir aprakstīta Vietnē attiecībā uz noteiktām funkcionalitātes īpašībām vai akcijām, kā arī ar klientu apkalpošanu, no kuriem visi tiek uzskatīti par daļu no vai iekļautiem šajos noteikumos un nosacījumos, turpmāk tekstā saukti “Noteikumi un nosacījumi”.

Šie noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā tiek noteiktas pušu tiesības un pienākumi saistībā ar produktu pirkšanu, piegādi un atgriešanu, kā arī maksājumi par iegādātajiem produktiem un Vietnē pieejamās informācijas izmantošanu.

Veicot autentifikāciju, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat, bez ierobežojumiem, ievērot Vietnes noteikumus un nosacījumus.

Ja patērētājs internetā iegādājas kosmētiku, kuru piedāvā Vietne carmellecosmetics.com, turpmāk tekstā – Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu, uz kuru attiecas Latijas Republikas normatīvie akti, kas regulē Distances līgumus, ieskaitot, Latijas Republikas “Patērētāju tiesību aizsardzības likumu” un Latijas Republikas noteikumus “Noteikumi par distances līgumu”.

Vietnes klients (turpmāk saukts arī par “Lietotāju”, “Jūs”) ir fiziska vai juridiska persona, kura, izmantojot internetu, iegādājas Vietnē piedāvātos produktus, patērē tajā sniegto informāciju vai izmanto citus Vietnē piedāvātos / sniegtos pakalpojumus (visi kopā saukti par “Pakalpojumiem”).

Ja klientam, kurš vietnē ir pasūtījis vai iegādājies preces, nav juridiska pamatojuma vai rīcībspējas, šādas preces iegādei, likumīgais pārstāvis (piemēram, vecāki, aizbildņi) ir atbildīgs par preču pasūtīšanu un apmaksu. Iepriekšminētajā situācijā pasūtījums ir neatsaucams, kā arī samaksātā pirkuma cena netiek atmaksāta. Distances līgums par Preču iegādi tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad tiek veikts maksājums par Precēm.

2. Privātums un datu drošība.

“Carmellecosmetics.com” aizsargā tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskas personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK.

Vietne “Carmellecosmetics.com” dažādos veidos apstrādā Jūsu personas datus vairākiem mērķiem atkarībā no tā, vai esat reģistrēts lietotājs (sk. 2.2. Punktu) vai nereģistrēts lietotājs (sk. 2.3. Punktu). Informācija par sīkdatņu izmantošanu ir pieejama Privātuma politikā.

Vietne “Carmellecosmetics.com” neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē, bez juridiska pamatojuma.

Vietnei “Carmellecosmetics.com” ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos atklāt personas datus valdības un pašvaldību amatpersonām. Mūsu pienākums ir atklāt patērētāja personisko informāciju gadījumos, kad to pieprasa likums.

“Carmellecosmetics.com” var apstrādāt Jūsu personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus.

“Carmellecosmetics.com” veic visus iespējamos pasākumus, lai aizsargātu ar Jums saistīto personisko informāciju, lai pasargātu to no zādzībām, nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī no neatļautas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas un bojāšanas.

2.1. VISPĀRĒJĀS TIESĪBAS

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Jums ir šādas tiesības:

– pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem; – pieprasīt iespēju labot vai dzēst savus personas datus (iespēju robežās); – pieprasīt iespēju ierobežot vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi; – pieprasīt savu personas datu pārvietošanu (iespēju robežās); – jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas dota personas datu apstrādei; – iesniegt sūdzību valsts personas datu aizsardzības uzraudzības iestādei; – sazināties ar “Carmellecosmetics.com” un iegūt papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi (e-pasts support@carmellecosmetics.com).

2.2. Reģistrēts lietotājs

2.2.1. Konta izveide

Reģistrējoties Vietnē un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk – Konts, Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu līgumu ar “Carmellecosmetics.com” par Konta izveidošanu un uzturēšanu, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls Distances līguma noslēgšanai.

Izveidojot kontu, Jūs apstiprināt, ka esat informēts, ka Jūsu ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu kontu, tostarp izveidotu un saglabātu pirkumu vēsturi, un nosūtītu Jums informāciju par Distances līguma izpildi, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi.

Vietnei “Carmellecosmetics.com” ir nepieciešams saņemt un apstrādāt Jūsu personas datus, lai noslēgtu Distances līgumu, izmantojot kontu kā saziņas kanālu. Ja Jūs nenorādīsit minētos personas datus, Jūs nevarēsiet izveidot kontu un noslēgt Distances līgumu.

Pirkumu vēstures informācija tiek izmantota, lai uzlabotu “Carmellecosmetics.com” sniegtos pakalpojumus un produktu piedāvājumus, pamatojoties uz “Carmellecosmetics.com” leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Konta informācija par noslēgtajiem distances līgumiem (iegādātajiem produktiem), ieskaitot visu saziņu ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums par distances līguma noslēgšanu un izpildi. Šī informācija tiek glabāta vietnē “Carmellecosmetics.com”, pamatojoties uz leģitīmām tiesībām strīdu gadījumā aizsargāt savas tiesības un intereses un ar likumu noteikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Konta informācija par noslēgtajiem distances līgumiem (iegādātajiem produktiem), ieskaitot visu saziņu ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums par to, ka distances līgums ir noslēgts un izpildīts. Šī informācija tiek glabāta vietnē “Carmellecosmetics.com”, pamatojoties uz likumīgajām interesēm strīdu gadījumā aizsargāt savas tiesības un intereses un ar tiesību aktiem noteikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu personas datus par Konta izveidošanu un uzturēšanu, kā arī Distances līguma noslēgšanu un izpildi apstrādā tikai “Carmellecosmetics.com” un mūsu biznesa partneri, kas nodrošina piegādes pakalpojumus, IT struktūras un norēķinu platformas. Jūsu personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kad izdzēsīsiet savu kontu, vai līdz brīdim, kad Latvijas Republikas likumos noteiktais glabāšanas periods būs beidzies, vai noilguma termiņš prasības celšanai tiesā zaudēs spēku, atkarībā no tā, kurš iestāsies vēlāk.

2.2.2. Jaunumu un informatīvu ziņojumu saņemšana

Piesakoties jaunumu un informatīvu ziņojumu saņemšanai, piemēram, Produktu kampaņas un īpašie piedāvājumi, Jūs piekrītat, ka “Carmellecosmetics.com” apstrādā Jūsu personas datus, kurus esat norādījis reģistrācijas veidlapā un pasūtījuma veikšanas veidlapā, ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un pirkumu vēsturi.

Vietne “Carmellecosmetics.com” apstrādā Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums aktuālus un piemērotus piedāvājumus un informatīvus ziņojumus. “Carmellecosmetics.com” veic dažādu veidu profilēšanu, apkopojot Jūsu sniegto informāciju, lai analizētu, kuri produkti un pakalpojumi Jūs varētu interesēt, un nosūtītu Jums piedāvājumus un informatīvus atbilstoša satura ziņojumus.

Ja Jūs iegādājaties preces vietnē, “Carmellecosmetics.com” var izmantot Jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu Jums piedāvājumus un informatīvus ziņojumus par līdzīgām precēm, pat ja neesat pieteicies saņemt piedāvājumus un informatīvus ziņojumus.

Ja nevēlaties saņemt šādus paziņojumus, atsevišķā e-pasta sūtījumā uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, kā arī katrā komerciālā paziņojuma saņemšanas laikā Jums ir iespēja atteikties no turpmākas Jūsu e-pasta adreses izmantošanas komerciālu paziņojumu sūtīšanai.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu vai atteiksieties no piedāvājumu un informatīvu ziņojumu saņemšanai. Informācija par piekrišanas atsaukšanu vai atteikšanos tiks saglabāta, lai atbilstoši izpildītu Jūsu pieprasījumu turpmāk vairs nesaņemt nekādus piedāvājumus un informatīvus ziņojumus.

Jūsu personas datus, kas saistīti ar piedāvājumu un informatīvu ziņojumu piegādi, apstrādā tikai “Carmellecosmetics.com” un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina IT struktūras un platformas e-pastu nosūtīšanai. Sadarbības partneri saņem minimālu personas datu apjomu.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu vai atteiksieties no piedāvājumu un informatīvu ziņojumu saņemšanai. Informācija par piekrišanas atsaukšanu vai atteikšanos tiks saglabāta, lai atbilstoši izpildītu Jūsu pieprasījumu turpmāk vairs nesaņemt nekādus piedāvājumus un informatīvus ziņojumus. Vietne “Carmellecosmetics.com” pārtrauks piedāvājumu un informatīvu ziņojumu sūtīšanu, tiklīdz Jūsu pieprasījums tiks apstrādāts. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskajām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz pat piecām dienām.

2.2.3. Atsauksmes

Atstājot atsauksmi par Precēm, Jūs piekrītat, ka Jūsu vārds, Preču vērtējums un atsauksme tiek publicēta Vietnē.

Ja nepieciešams, “Carmellecosmetics.com” var sazināties ar Jums pa tālruni vai elektroniski, lai atrisinātu visas problēmas, kas saistītas ar pakalpojumu vai produktu, par kuru esat atstājis atsauksmi.

Jūsu personas datus saistībā ar atsauksmes ievietošanu apstrādā “Carmellecosmetics.com” un mūsu biznesa partneri, kas nodrošina IT struktūras. Sadarbības partneriem, pamatojoties uz nepieciešamību izpildīt saistības, tiks nodots minimāls Jūsu datu apjoms.

2.3. Nereģistrēts lietotājs

2.3.1. Distances līguma noslēgšana

Distances līguma noslēgšanai “Carmellecosmetics.com” ir jāiegūst un jāapstrādā personas dati, kas norādīti pasūtījuma izvietošanas veidlapā. Neiesniedzot savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu.

“Carmellecosmetics.com” apkopo un uzglabā informāciju par Jūsu pirkumu vēsturi, lai uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus, pamatojoties uz “Carmellecosmetics.com” leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Konta informācija par noslēgtajiem distances līgumiem (iegādātajiem produktiem), ieskaitot visu saziņu ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums par distances līguma noslēgšanu un izpildi. Šī informācija tiek glabāta vietnē “Carmellecosmetics.com”, pamatojoties uz leģitīmām tiesībām strīdu gadījumā aizsargāt savas tiesības un intereses un ar likumu noteikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu personas datus par Distances līguma noslēgšanu un izpildi apstrādā tikai “Carmellecosmetics.com” un mūsu biznesa partneri, kas nodrošina piegādes pakalpojumus, IT struktūras un norēķinu platformas. Minimāls personas datu apjoms tiek nodots biznesa partneriem, pamatojoties uz nepieciešamību izpildīt saistības.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Latvijas Republikas likumos noteiktais glabāšanas periods būs beidzies, vai noilguma termiņš prasības celšanai tiesā zaudēs spēku atkarībā no tā, kurš iestāsies vēlāk.

2.3.2. Jaunumu un informatīvu ziņojumu saņemšana

Piesakoties jaunumu un informatīvu ziņojumu saņemšanai, piemēram, Produktu kampaņas un īpašie piedāvājumi, Jūs piekrītat, ka “Carmellecosmetics.com” apstrādā Jūsu personas datus, kurus esat norādījis reģistrācijas veidlapā, un pasūtījuma veikšanas veidlapā, ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un pirkumu vēsturi.

Vietne “Carmellecosmetics.com” apstrādā Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums aktuālus un piemērotus piedāvājumus un informatīvus ziņojumus. “Carmellecosmetics.com” veic dažādu veidu profilēšanu, apkopojot Jūsu sniegto informāciju, lai analizētu, kuri produkti un pakalpojumi Jūs varētu interesēt, un nosūtītu Jums piedāvājumus un informatīvus atbilstoša satura ziņojumus.

Ja Jūs iegādājaties preces vietnē, “Carmellecosmetics.com” var izmantot Jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu Jums piedāvājumus un informatīvus ziņojumus par līdzīgām precēm, pat ja neesat pieteicies saņemt piedāvājumus un informatīvus ziņojumus. Ja nevēlaties saņemt šādus paziņojumus, atsevišķā e-pasta sūtījumā uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, kā arī katrā komerciālā paziņojuma saņemšanas laikā Jums ir iespēja atteikties no turpmākas Jūsu e-pasta adreses izmantošanas komerciālu paziņojumu sūtīšanai.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu vai atteiksieties no piedāvājumu un informatīvu ziņojumu saņemšanai. Informācija par piekrišanas atsaukšanu vai atteikšanos tiks saglabāta, lai atbilstoši izpildītu Jūsu pieprasījumu turpmāk vairs nesaņemt nekādus piedāvājumus un informatīvus ziņojumus.

Vietne “Carmellecosmetics.com” pārtrauks piedāvājumu un informatīvu ziņojumu sūtīšanu, tiklīdz Jūsu pieprasījums ir apstrādāts. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskajām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz pat piecām dienām.

3. VIETNES DARBĪBAS MĒRĶIS

Šo mājas lapu ir izveidojis un uztur uzņēmums SIA “Carmelle”. Vietne ir izveidota, lai tā efektīvi darbotos kā uzņēmuma un klienta saziņas platforma, tiešsaistes preču pārdošanas platforma zīmolu produktiem, kā arī informācijas avots visai informācijai, kas saistīta ar produktiem un pārstāvētajiem uzņēmumiem.

4. PERSONĪGAI LIETOŠANAI PAREDZĒTI PRODUKTI UN PAKALPOJUMI.

Vietnē pieejamie produkti un pakalpojumi un visi to paraugi, ir paredzēti tikai personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot nevienu no mums saņemtajiem produktiem vai to paraugiem. Vietne “Carmellecosmetics.com” patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt vai samazināt izpildāmo pasūtījumu vai Jums piegādājamo produktu vai pakalpojumu daudzumu, ja tas pēc mūsu ieskatiem var izraisīt mūsu Noteikumu pārkāpumu.

5. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Mēs cenšamies būt pēc iespējas precīzāk aprakstīt mūsu produktus Vietnē. Taču “Carmellecosmetics.com” nevar garantēt, ka vienmēr tīmekļa vietnē ievietotajos datos ir visa jaunākā ar produktu saistītā informācija (apraksts, krāsas utt.).

6. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa Vietnē pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, pakalpojumu zīmēm, tekstu, grafiku, logotipiem, pogu ikonām, attēliem, audio klipiem, datu apkopojumiem un programmatūru, kā arī to apkopošanu un organizēšanu (turpmāk kopā “Saturs”) ir “Carmellecosmetics.com”, mūsu saistīto uzņēmumu, partneru īpašums un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiskie likumi, kas reglamentē intelektuālā īpašuma aizsardzību, tostarp likumi, kas reglamentē autortiesības un preču zīmes. Mūsu preču zīmes nekādā veidā nedrīkst izmantot nekādiem mērķiem bez mūsu rakstiskas piekrišanas.

7. PRECES

Preces – kosmētika, ko pārdod “Carmellecosmetics.com”, nav pārtikas produkti un tās nevar izmantot kā pārtiku.

Vietne “Carmellecosmetics.com” neizmanto maldinošus paziņojumus par Preču efektivitāti un citām kosmētikas īpašībām attiecībā uz patērētājiem.

“Carmellecosmetics.com” pārstāvētās preces sastāv no dabīgām sastāvdaļām, kas iekļautas kosmētikā un ir drošas cilvēku dzīvībai, veselībai, videi draudzīgas un atbilst Latvijas Republikas Preču un pakalpojumu drošības likuma noteikumiem, kā arī starptautiskajiem noteikumiem, ieskaitot Eiropas Padomes Direktīvu Nr. 2001/95 / EEK par produktu vispārēju drošību, Eiropas Padomes Direktīvu Nr. 87/357 / EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri apdraud patērētāju veselību vai drošību.

Lai uzzinātu vairāk par preču daudzveidību, to īpašībām un cenām, īpašajiem piedāvājumiem un ilgumu, noklikšķiniet šeit

8. CENU POLITIKA

Cenas vietnē www.carmellecosmetics.com ir norādītas eiro. Lai gan cenšamies vienmēr atjaunināt cenas, mēs nevaram garantēt, ka cenas, kas tiek rādītas brīdī, kad iesniedzat pasūtījumu, ir pareizās, kas tajā laikā ir piemērojamas produktiem. Ja mēs no Jums saņemsim pasūtījumu, kurā norādīta atšķirīga cena nekā tajā laikā Vietnē, mēs ar Jums sazināsimies un piedāvāsim iespēju atcelt Jūsu pasūtījumu. Ja mums neizdosies īsā laikā sazināties ar Jums, Jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu, un Jūs saņemsit pilnu atmaksu par visiem maksājumiem, kas veikti attiecībā uz konkrēto pasūtījumu.

Visas cenas ir apliekamas ar PVN vai citiem pārdošanas nodokļiem, ja tādi piemērojami. Atkarībā no piegādes galamērķa Jūsu pasūtījumam var tikt piemēroti papildu piegādes maksājumi, kas tiks skaidri norādīti pirms maksājuma iesniegšanas un iekļauti kopējās pasūtījuma izmaksās.

Lai saņemtu sūtījumu Jūsu norādītajā galamērķī, Jums ir jāapmaksā visi ar pasūtījumu saistītie valsts noteiktie maksājumi un nodokļi. Vietnē “Carmellecosmetics.com” nav informācijas un vietne nenes atbildību par katrā valstī noteiktajiem nodokļiem vai maksājumiem.

9. PIEGĀDES POLITIKA

Visi mūsu pasūtījumi tiek apstrādāti un piegādāti, izmantojot pārbaudītus un uzticamus piegādātājus. Mēs lūdzam Jūs pārskatīt mūsu pasūtījumu Piegādes politiku, lai uzzinātu piegādes un izpildes kārtību, bezmaksas piegādes noteikumus un papildu piegādes izmaksas.

10. ATGRIEŠANAS POLITIKA

Pasūtīto un piegādāto pasūtījumu atgriešana tiek izskatīta katrā gadījumā atsevišķi, ievērojot vienkāršas procedūras. Mēs lūdzam Jūs pārskatīt mūsu Atgriešanas politiku, lai pārliecinātos, ka esat iepazinies ar iespējām atgriezt pasūtījumu, kā arī saņemt informāciju par līguma atcelšanas nosacījumiem.

11. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot vietnei vai izmantojot to, Jums ir jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi, kā arī īpašie brīdinājumi un piekļuves, lietošanas instrukcijas, kas ievietotas Vietnē. Jums jārīkojas vienmēr godprātīgi un saskaņā ar likumu. Jūs nedrīkstat veikt nekādas izmaiņas vai labojumus Vietnē ne Saturā, ne pakalpojumos, kas var tikt parādīti šajā Vietnē, un nekādā veidā nedrīkstat pasliktināt Vietnes integritāti vai darbību. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt “Carmellecosmetics.com”.

12. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Vietnes saites. Mājas lapā redzamās saites ir norādītas vienīgi ērtību nolūkos un nav uzskatāmas par mūsu vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Mēs neesam atbildīgi par citu saistīto vietņu piedāvājumu pārbaudi un novērtēšanu, un mēs negarantējam to piedāvājumu, kā arī neuzņemamies nekādu atbildību par piedāvāto saturu, produktiem vai pakalpojumiem. Jums rūpīgi jāpārskata visu citu apmeklēto vietņu noteikumi un privātuma politika.

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, “Carmellecosmetics.com” nekādā gadījumā nav atbildīgs (vienojoties, nolaidības dēļ vai citādi) par jebkādiem pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās, lietojot Vietni.

Jūs piekrītat, ka, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vietne “Carmellecosmetics.com” nekādā gadījumā nav atbildīga (neatkarīgi no tā, vai tā ir vienošanās, kļūda (ieskaitot nolaidību) vai kā citādi) par jebkādu (a) darbības pārtraukšanu; (b) piekļuves kavējumiem vai piekļuves pārtraukumiem Vietnei; c) datu nepiegāde, nepareiza piegāde, bojājums, iznīcināšana vai citas modifikācijas; (d) jebkāda veida zaudējumi vai bojājumi, kas radušies darījuma rezultātā ar vietni vai ārējām saitēm; (e) datorvīrusi, sistēmas kļūmes vai darbības traucējumi, kas var rasties saistībā ar Jūsu vietnes lietošanu, tostarp hipersaites laikā uz trešo pušu vietnēm vai no tām. f) jebkādas neprecizitātes vai kļūdas saturā vai (g) notikumi, kurus mēs nevaram pamatoti kontrolēt.

Vietne “Carmellecosmetics.com” nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem jebkāda veida zaudējumiem (ieskaitot zaudēto peļņu), kas saistīti ar Vietni vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot vietni) neatkarīgi no darbības veida, kas noteikts vienošanās, deliktā (ieskaitot nolaidību) vai citādi, pat ja mums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību.

14. Sūdzības par autortiesībām

„Carmelle“ SIA (Reg.: 40203335692). Visas tiesības aizsargātas.

Viss šīs Vietnes saturs, korespondence (e-pasts vai pasta sūtījums), kā arī mārketinga materiāli, kas izmantoti vietnes reklamēšanai trešo personu resursos, ir „Carmelle“ SIA (Reg.: 40203335692) īpašums. Jebkuras daļas vai visa satura pavairošana vai pārpublicēšana ir aizliegta, izņemot šādus mērķus:

Licence kopēt privātai lietošanai:

Jūs varat brīvi izgatavot satura kopijas vai izdrukāt to daļas saprātīgai personīgai lietošanai.

Licence kopēt vai atkārtoti publicēt ierobežotai lietošanai:

Materiālu kopijas drukātā veidā, kā arī digitālā formātā, ko var izmantot trešās puses, varat brīvi izgatavot tikai tad, ja kā satura un materiālu avotu norādāt Vietni “Carmellecosmetics.com”, pievienojot augstākā līmeņa URL (http: // www .carmellecosmetics.com) uz jebkuru no šīm kopijām, kas tiek atkārtoti publicētas. Turklāt Jums ir jāinformē trešā puse, ar kuru koplietojat šīs kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā visu materiālu avots ir jānorāda kā Vietne “Carmellecosmetics.com” ar augstākā līmeņa URL (http : //www.carmellecosmetics.com).

15. Atlīdzība

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un aizsargāt mūs no jebkāda kaitējuma, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī no aizstāvības izmaksām, kas izriet no jebkuras trešās puses prasības, darbības vai pieprasījuma, kas izriet no šo noteikumu un nosacījumu pārkāpšanas, no jebkuras kļūdas kādā no Jūsu darbībām saistībā ar šīs Vietnes izmantošanu.

16. Strīdi

Attiecībā uz jebkādiem strīdiem par Vietni visas tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības, kuras paredz šie Noteikumi un nosacījumi, regulē Latvijas Republikas likumi, it kā Noteikumi un nosacījumi būtu līgums, kas pilnībā noslēgts un pilnībā izpildīts Latvijā.

Līgumslēdzējas puses šeit atzīst, ka mēģinās savstarpējos sarunās atrisināt visus strīdus, kas jebkādā veidā saistīti ar Jūsu vietnes apmeklējumu, vai kas rodas no šī distances līguma izpildes, interpretācijas vai izbeigšanas.

Ja puses nespēj atrisināt radušos strīdus mierīgās savstarpējās sarunās, visus strīdus, nesaskaņas vai prasības izšķir Latijas Republikas tiesas, izņemot to, ka tādā mērā, kādā Jūs jebkādā veidā esat pārkāpis vai draudējis pārkāpt mūsu intelektuālo īpašumu mūsu saistīto uzņēmumu, partneru vai licenciāru tiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, mēs jebkurā tiesā varam lūgt izpildrakstu vai citu atbilstošu atvieglojumu, un Jūs piekrītat ekskluzīvai jurisdikcijai un norises vietai jebkurā šādā tiesā.

Puses ir vienojušās par strīdu izšķiršanas vietu un kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta Regulas Nr. 953/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) noteikumiem.

Ja starp “Carmellecosmetics.com” un patērētāju rodas strīds par to, vai starp viņiem noslēgtā līguma noteikumi ir negodīgi, jebkura no pusēm var vērsties šajā sadaļā minētajā tiesā, un patērētājam ir arī tiesības vērsties pie vietējā klientu tiesību aizsardzības iestāde.

Ja starp “Carmellecosmetics.com” un patērētāju rodas strīds par fizisku personu datu aizsardzību, jebkura no pusēm var vērsties šajā sadaļā minētajā tiesā, un patērētājam ir arī tiesības vērsties vietējā datu aizsardzībā uzraudzības iestāde.

17. Vispārīgi noteikumi

Ar šo Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu līgumu, kas noslēgts starp Jums un vietni “Carmellecosmetics.com” par šīs Vietnes un tās satura lietošanu.

“Carmellecosmetics.com” ir tiesības jebkurā laikā grozīt un precizēt šos noteikumus un nosacījumus, publicējot attiecīgās izmaiņas vietnē un norādot pēdējo veikto izmaiņu datumu, un, ja saskaņā ar “Carmellecosmetics.com” grozījumi var būt svarīgi Jums, nosūtot Jums ziņojumu pa e-pastu. Visi šo Noteikumu un nosacījumu grozījumi stājas spēkā tūlīt pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot izmantot Vietni pēc šādu grozījumu spēkā stāšanās dienas, Jūs apstiprināt savu piekrišanu visiem grozījumiem. “Carmellecosmetics.com” patur tiesības anulēt vai atsaukt visas tiesības, kas piešķirtas ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Jums būs jāievēro šie noteikumi attiecībā uz atsaukšanu vai izmaiņām no to spēkā stāšanās brīža, tostarp, ja nepieciešams, jebkādā veidā pārtraucot Vietnes lietošanu.

Nekas šajos Noteikumos un nosacījumos nevar tikt interpretēts kā partnerības vai cita veida kopuzņēmuma nodibināšana starp Jums un vietni “Carmellecosmetics.com”. Gadījumi, kad “Carmellecosmetics.com” nespēj panākt atbilstību šiem Noteikumiem un nosacījumiem, neietekmē mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc šādas kļūmes. Gadījumi, kad kādu no šo Noteikumu un nosacījumu sadaļām nevar ieviest vai ir nederīgi piemērojamo likumu ietvaros, vai arī šķīrējtiesa vai tiesa tos atzīst par neizpildāmiem vai nederīgiem, neietekmē sprieduma spēkā esamību vai piemērojamību saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem kopumā. Šie noteikumi un nosacījumi iespējamās robežās ir jāgroza saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem tādā veidā, kas pilnībā atspoguļo pušu sākotnējo nodomu saskaņā ar sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

18. Nepārvarama vara

„Carmelle“ SIA (Reg.: 40203335692) nav atbildīgs par kavēšanos, pienākumu neizpildi vai citām kļūmēm, kas radušās apstākļu un šķēršļu dēļ, kurus mēs nevaram kontrolēt saprātīgi, tostarp, bet ne tikai, valdības darbības, kari vai ārkārtas situācijas valstī, terorisma draudi vai terora akti, vides vai klimata katastrofas, trešās puses neveiksmes, interneta savienojuma problēmas, kā arī aparatūras un programmatūras darbības traucējumi. Gadījumā, ja rodas šāda nepārvarama vara, mēs centīsimies novērst kavēšanos pēc iespējas īsākā laikā.

    0
    Tavs Grozs
    Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties uz veikalu